# ماه

یک شعر کوتاه تازه تا سطل زباله به مقام زلال آيينگي برسد ماه و آب  به هم آميخته اند
/ 32 نظر / 3 بازدید