بی رام نام و نان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 با پیکری زخمی و روحی عاشق

 به تاخت می رود

لاک پشت نیست اندیشه ی من

که زیرو  روش کند

                     هوس هر رهگذری

 

/ 0 نظر / 6 بازدید