خانواده ی دکتر ارنست

به قرص کامل ماه  می ماند

و تا قرص هایش کامل شوند

ماه به ماه

نان آور دارو خانه ها شدیم

حرف ندارد حرف ندارد

ما صدای خنده ی خود را

روی تصویرش گذاشتیم

که شما فکر کنید

خوشبختی افسانه نیست

این دختر یک فرشته است

یک فرشته......

ما هم

به سازمان بهزیستی سپردیمش

برای بال درمانی

و

برج بلند بانک ها را

بر بالهایش آویزان کردیم

که نتواند به آسمان بر گردد

ویزیت دکتر

به نام بلند فامیلی مان

بلند بلند خندید

و ما از خجالت

فیلسوف شدیم

و گفتیم

انسان تنهاست........ انسان تنهاست........

حالا دارد  باورمان می شود

که جزایر تنها

و خانواده ی دکتر ارنست

حقیقت دارند.

 

 

 نظر شما

/ 3 نظر / 32 بازدید
حمید سهرابی

قسم به فاصله: این کوچه ی بدون عبور اطلاعاتی در مورد کمد در فرهنگ های دیگر و شعری که حسابی کمدی است به روزم!

یوسف رستمی

درود با معنای شعرت ارتباط برقرار کردم و غمم چند برابر شد امّا از زبان و فرم شعرت لذت بردم . و مطمئنم که روزگار به ما هم چشمک خواهد زد . به روزم و منتظر صمیمیّت شاعرانه ات .[گل]

رامین خسروی

ه روزم و منتظرتو دوست عزیز ! با مطالبی تازه وشعر : 1- انجمن رهیاد در شیراز با یک قفل صد منی جوشکاری شد .... 2- جشنواره یار دبستانی من مخصوص دانش آموزان با همبر دوبل در شیراز 3- مطلب کوچکی در مورد دوستم سید مهدی موسوی بدون نوشابه 4- معرفی چند شاعر دانش آموز پا به ماه شیرازی 5- مثنوی نسبتن بلندی از خودم امشب از درد تو سر را به خیابان زده ام بس که عاشق شده ام دست به آبان زده ام .... منتظرت می مانم