(هفت)
    (هفت)  
در یا  *** با موجهای دیوانه وارش *** شعر های عاشقانه می خواند *** بی گمان  *** شاعری غرق شده است
 

  با سپاس از دو ستانی که به این وبلاگ سر می زنند ،

        لطف کنید به این نشانی مراجعه فرمایید

http://haftkat.blogfa.com/

()        link        ۱۳۸۸/۳/٢۸ - محمد رضا رستم پور